Dice

Kommunikasjon i sentrum

Eyegos erfarne designteam tar frem alt fra enkle nettsteder til komplekse nettløsninger og mobile apper. Vi har alltid sluttbruker som premissgivere og kunden som beslutningstaker. Her beskrives noen vanlige dimensjoner i en designprosess:

Innsikt og forståelse

Før design kan utformes og løsning settes i produksjon er det viktig å ha en solid forståelse for løsningens brukere og deres behov. For å oppnå slik kunnskap vil det gjennomføres ulike øvelser som senere vil danne grunnlaget for prototyper, skisser og scope. Vi gjør alt fra tekniske analyser ulike markedsundersøkelser.

Ide og konsept

Å designe digitale løsninger er en kreativ prosess hvor vi tar frem ideer og konsepter som legges til grunn for hvordan løsninger designes og utvikles. Ideene tas gjerne frem i arbeidsmøter og relateres til de mål og visjoner en har for løsningen, og bør sees som en del av en helhetlig kommunikasjonsstrategi.

Løsningsbeskrivelse og trådskisser

Etter utført innsiktsfase utformes en løsningbeskrivelse som detaljert beskriver hva som skal designes og utvikles. Løsningsbeskrivelsen vil i mange tilfeller bestå av et sitemap, trådskisser og tekstlig beskrevet funksjonalitet.

Iterativ skisseutforming

Designet skisses gjerne i flere omganger til alle er enige om at det er slik vi ønsker. Det handler om alt fra bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler, bilder og illustrasjoner, film og animasjoner, til handlingsutløsende funksjoner og design av tjenester.

Godt og riktig innhold

Det er essensielt at løsningen fylles med relevant innhold tilpasset de ulike målgrupper. Med innhold mener vi tekst, bilder, video, animasjoner osv. En gjennomtenkt og brukervennlig løsning vil mislykkes om innhold ikke prioriteres. Eyego bidrar gjerne med både produksjon og publisering.

Utvikling og test

Når vi har en omforent løsningsbeskrivelse og trådskisser kan utvikling ofte starte parallelt med utforming av visuelt design. I prosjekter hvor det er naturlig at løsningen hele tiden optimaliseres vil Eyego benytte Agile- og Scrum metodikk for å jobbe iterativt med design, utvikling og testing.

Utvalgte referanser design

delilla-thumb

De Lilla

Solid vekst gjennom system og synlighet

Les mer
heimen-thumb

Heimen Husfliden

Norske tradisjoner i en digital fremtid

Les mer
skarpe-thumb

Skarpe

Gjør fremtidens arbeidsplass smartere

Les mer
hand-thumb

Norsk Topphåndball

Samarbeider for å vinne.

Les mer