Dice

Misjonsalliansen

Bærekraftig bistand gir resultater

Mandat

Misjonsalliansen driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika, her bidrar de med faglig og finansiell støtte, og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste målgruppene til drive arbeidet selv. Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Eyegos oppgave er å designe og utvikle løsninger som inviterer til engasjement og bidrag fra nordmenn.

Løsning

En unikt designet nettløsning med fokus på engasjerte og givere i Norge. Spesiell vekt på ulike fadderordninger, som det var Misjonsalliansen som startet med I Norge. Fokus på ulike målgrupper, land og engasjement med mye bruk av bilder, farger og glede.

Teknologiske valg

misjonsalliansen.noWordpress CMS. HTML 5 og Bootstrap mobiltilpasning. Integrasjon mot deres CRM system og ulike betalingsløsninger.

alt text

alt text